NEW CHANCES

 

New Chances offers administrative services.

All members have one thing in common: to make the world a better place. 


New Chances-SP is a service provider for administrative services with the goal to teach members to do business with each other in an honest way.

Through the knowledge of New Chances-SP concerning what different business partners are providing, they can connect members and provide maximum support for a better life, by which members can increase their social status.

Members are very actively supported to do their part in making the world a better place.

New Chances-SP receives, from members, a fee, which is forwarded to the different business groups according to signed contracts. The remaining capital is used to support humanitarian projects.

The result of the business between members is separated from what New Chances-SP is offering and is within the responsibility of members, although the rules state, that business always needs to be in harmony with nature and cannot harm humanity.

Payment of fees and profits from business offered to New Chances-SP are, after deduction of costs, used for humanitarian projects, referred by members.


 

New Chances biedt administrtieve diensten.
Alle leden hebben één ding met elkaar gemeen. Ze willen de wereld een betere plaats maken.

 
New Chances-SP is een dienstverlener van administratieve diensten met doel haar leden te leren op een eerlijke manier zakelijke transacties te realiseren.

Door de kennis van New Chances-SP over wat de verschillende belangengroepen aanbieden worden deze met elkaar verbonden en ontvangen de leden maximale support voor een beter leven, waardoor hun sociale status verhoogd wordt.

Zij worden zeer actief geholpen hun eigen bijdrage te leveren tot een betere wereld.

New Chances-SP ontvangt van de leden, een kostenvergoeding die volgens contracten met verschillende belangengroepen aan hen doorbetaald wordt. Het overblijvende kapitaal wordt gebruikt om sociale doelen te ondersteunen.

Het resultaat van handel die de leden met elkaar doen, staan volledig los van wat New Chances-SP aanbiedt en is volledig voor rekening van de leden.

Resterende kostenvergoeding en opbrengsten uit handel die New Chances-SP aangeboden worden, worden gebruikt ten behoeve van goede doelen die de leden aanbevelen.